Skip to main content


My story

D'ni'n codi arian ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol! Pam? I helpu pobl i wrthio'n ôl yn erbyn tlodi. Oeddech chi'n gwybod bod diffyg maeth a thlodi'n effeithio ar fwy na 70% o'r boblogaeth yn Burundi?  

Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio i rymuso teuluoedd yn Burundi i adeiladu cyflog dibynadwy ac amrywiol. Cymerwch Aline, er enghraifft, trawsnewidodd ei bywyd wedi iddi ddod o hyd i weithdy Cymorth Cristnogol ar ôl bod ar ymylon eithaf goroesi pan ddaeth priodas cynnar i ben oherwydd camdriniaeth a thrais. Fe wnaethom ei helpu gyda hyfforddiant busnesau bach a sefydlodd hi ei hun fel cyfanwerthwr groser. Heddiw, gall Aline fforddio bwyd, dillad a gofal iechyd hanfodol i'w theulu.

Gall Cymorth Cristnogol gyrraedd mwy o bobl - dyna pam rydyn ni'n codi arian.

Gall yr arian a godir helpu sicrhau bod mwy o bobl yn cael y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu gobeithion a'u breuddwydion. Gall £10 roi'r hyfforddiant i un person sy'n cefnogi ei deulu i sefydlu busnes bach, fel gwerthu llysiau cartref.

Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth parhaol. Diolch am eich cefnogaeth!

 

We're fundraising this Christian Aid Week! Why? To help people push back against poverty. Did you know, malnourishment and poverty affect more than 70% of people in Burundi?

Christian Aid are working to empower families in Burundi build reliable and diverse incomes. Take Aline, for example. She found a lifeline in Christian Aid after she felt the full force of extreme poverty, when an early marriage ended in abuse and violence. We helped her with small business training and she set up as a grocery wholesaler. Today, Aline can afford food, clothes, and essential healthcare for her family.

There’s more people Christian Aid could reach – and that’s why we're fundraising.

The money raised can help ensure more people get the skills and knowledge they need to fulfil their hopes and ambitions.  £10 could provide one person with the training that supports their family to set up a small business, such as selling home-grown vegetables.

Together we can make a lasting difference.  Thank you for your support! 


Updates

5
Christian Aid
2 weeks 2 days ago
Activity closed!

The activity was closed

Christian Aid
1 month 4 weeks ago
Target reached!

Congratulations! This activity has reached its target!

Christian Aid
2 months ago
75% of target reached!

Congratulations! This activity has reached 75% of its target!

Christian Aid
2 months ago
50% of target reached!

Congratulations! This activity has reached 50% of its target!

Christian Aid
2 months 2 weeks ago
First donation received!

Congratulations! This activity has received its first donation!

How your money helps

Poverty pushed Aline to the brink. She was abused, homeless and hungry. But Aline pushed back harder. With Christian Aid funded small business training, she achieved what had seemed impossible, a vital income for her and her children.

Fundraising this Christian Aid Week will ensure more people in Burundi get the skills and knowledge they need to push back against the inhumanity of poverty.

Image credits and information i
Aline Nibogora is pushing back against extreme poverty in Makamba Province, Burundi by raising the living conditions of her community with the support of Christian Aid. Credit: Ndacayisaba Epitace
Aline Nigobora stands in front of her home, She wears a pink top and green skirt and is looking in the camera with a neutral expression