Skip to main content


My story

Mae Jen, mam gariadus sy'n ffermio ym Malawi, yn breuddwydio bod ei phlant yn gallu cael yr addysg y maent yn ei haeddu. Mae ganddi 2 fab gweithgar sydd wedi ennill lleoedd yn y colegau gorau - ond ni all Jen fforddio anfon y ddau.

Ni ddylai unrhyw fam gael y dewis torcalonnus o ba blentyn i'w addysgu a pha un fydd yn colli allan ar ei breuddwydion.

Ni ddylai unrhyw berson ifanc sy'n gweithio'n galed gael ei orfodi i roi'r gorau i addysg, gan ei gloi mewn i dlodi.

Ni'n breuddwydio am fyd gwell. Rydym am i bob plentyn allu cael yr addysg sydd ei hangen arnynt i dorri’n rhydd o dlodi. Rydyn ni'n dychmygu dyfodol lle nad yw cnydau'n cael eu dinistrio gan seiclonau a'u golchi i ffwrdd gan lifogydd.

Gyda’n gilydd, gallwn helpu pobl i sicrhau dyfodol gwell i’w teuluoedd, gan roi’r cyfle iddynt gyflawni eu potensial.

Gyda'ch help chi, gallwn wireddu breuddwydion ledled y byd. Ni fyddwn yn stopio nes bod pawb yn gallu byw bywyd llawn, yn rhydd o dlodi.


How your money helps

Poverty pushed Aline to the brink. She was abused, homeless and hungry. But Aline pushed back harder. With Christian Aid funded small business training, she achieved what had seemed impossible, a vital income for her and her children.

Fundraising this Christian Aid Week will ensure more people in Burundi get the skills and knowledge they need to push back against the inhumanity of poverty.

Image credits and information i
Aline Nibogora is pushing back against extreme poverty in Makamba Province, Burundi by raising the living conditions of her community with the support of Christian Aid. Credit: Ndacayisaba Epitace
Aline Nigobora stands in front of her home, She wears a pink top and green skirt and is looking in the camera with a neutral expression